HELIOS-MEDICA

         Shiatsu praktijk voor Complementaire & Oosterse geneeswijzen

Acupunctuur is een geneeswijze die ongeveer 3500 jaar geleden haar oorsprong kende in China. De oorspronkelijke naam was Zhenjiu wat acupunctuur en moxa betekent. De term acupunctuur is afgeleid van de Latijnse woorden acus (naald) en punctura (steek). Moxa wijst op het opwarmen van punten of zones op de huid. Daarnaast wordt ook vaak gebruik gemaakt van cupping (zie op onze pagina).

Het doel van acupunctuur (moxa/cupping) is ziektes genezen en voorkomen. Het is een energetische geneeskunde waarbij gestreefd wordt naar evenwicht tussen Yin en Yang. Een ziekte wordt namelijk beschouwd als een verstoring van dit evenwicht. Yin en Yang kan men best vergelijken met de termen materie en energie van de moderne fysica.

Hoewel acupunctuur door het grote publiek nog steeds wordt gezien als een techniek om pijn te verlichten, is het veel meer dan dat. In tegenstelling tot de traditionele westerse geneeskunde, waar pijn vaak als een klacht op zich wordt beschouwd, wordt er in de Chinese geneeskunde bij elke klacht steeds naar de volledige mens gekeken (Totale of Holistische principe).

Er wordt naar de oorzaak van het probleem gezocht en op deze manier komt men niet  slechts tot een tijdelijke maar vaak en blijvende oplossing (Causale principe).

Het onderzoek in de acupunctuur

Het stellen van een diagnose gebeurt anders dan in de westerse geneeskunde. Er wordt een energetische balans van de patiënt opgemaakt aan de hand van 4 observatietechnieken: anamnese, polsdiagnose, tongdiagnose en algemene observatie De gestelde diagnose bepaalt de puntenkeuze alsook welke kruiden er eventueel zullen worden gebruikt.

 Anamnese of voorgeschiedenis

Aan de hand van de zgn. 8 diagnostische regels wordt getracht de oorzaak van de kwaal te achterhalen. Intern of Extern, Yin of Yang, Warm of Koud, Volheid of Leegte. Wie op onderzoek komt, wordt gevraagd zo nauwkeurig mogelijk zijn klachten en het ontstaan ervan te beschrijven. Via een aantal bijkomende vragen over de algemene gezondheidstoestand krijg ik als behandelende acupuncturist een goed beeld van de onderliggende problematiek.

Polsdiagnose

Door de pol name krijgt de therapeut een energetisch beeld van het lichaam. De slagader op de pols wordt ingedeeld in 3 plaatsen waar op 3 verschillende diepten de pols gevoeld wordt. De therapeut voelt naar snelheid, regelmaat, diepte, breedte, lengte, amplitude en spanning in de polsslag en krijgt zo een energetisch beeld van het lichaam. Zo heeft ook elk orgaan zijn eigen plaats op de pols waardoor het mogelijk is om een beeld te krijgen van de energetische toestand van de organen.

Tongdiagnose

Hoewel de "tongdiagnose" wat vreemd kan overkomen, is het een zeer goede, betrouwbare en objectieve observatietechniek. Er wordt gekeken naar vorm, kleur, glans en tongbeslag. Elk orgaan heeft zijn eigen zone op de tong

Algemene observatie

Traditioneel wordt hier gesproken van de 4 parameters: Zien, Voelen, Horen, Ruiken. De meeste mensen nemen de oppervlakkige gezondheidstoestand van hun vrienden automatisch waar: hebben ze wallen onder de ogen, spreken ze met sterke of zwakke stem, hebben ze rimpels op het voorhoofd of rond de mond, enz. Al deze factoren samen kunnen wijzen op verstoringen van de energetische kwaliteit van één of meerdere organen.

De behandeling

Acupunctuur is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunst. Een gezond lichaam kent een goede energetische balans. In geval van ziekte of kwetsuur wordt dit natuurlijk evenwicht verstoord. Via de energie die door de meridianen (energiebanen in het lichaam) loopt, kan de acupuncturist dit evenwicht opnieuw herstellen door middel van technieken zoals acupunctuur, moxa, cupping, guasha en fytotherapie (kruiden).

Naalden

Het plaatsen van naalden is de meest gekende techniek. De acupuncturist maakt een keuze uit de meer dan 1000 punten, die elk hun eigen functie hebben bij het herstel van verstoorde energie. Fijne naalden worden ingebracht met de bedoeling de energetische doorstroming te verbeteren, zodat het Yin-Yang evenwicht zich kan herstellen. Om dit effect te bereiken zal de acupuncturist de naald lichtjes bewegen waardoor het lichaam een naaldsensatie kan krijgen (de Chinezen noemen dit Deqi). 

Het inbrengen van de naalden is meestal volkomen pijnloos. Het kan wel gebeuren dat een behandeling wat gevoelig is. De naalden kunnen met warmte of elektriciteit worden gestimuleerd. Krijg je tijdens de behandeling een vreemd, dof, warm of zwaar gevoel, dan komt dat door de energieoverdracht.   

Westerse onderzoekers (Head) hebben aangetoond dat er een relatie bestaat tussen de huid en de organen.

In 1979 richtte de Wereldgezondheids Organisatie (WHO) een internationaal seminar in, gewijd aan de Traditionele Chinese Geneeskunde. Een van de resultaten hiervan was een protocol betreffende welke aandoeningen in aanmerking komen voor een behandeling met acupunctuur:


Aandoeningen van de bovenste luchtwegen

Acute amandelontsteking

Acute neusverkoudheid

Acute sinusitis

Verkoudheid

Aandoeningen van het ademhalingsstelsel

Acute bronchitis

Bronchiaal astma

Oogaandoeningen

Acute conjunctivitis (ontsteking van het oogbindvlies)

Cataract zonder complicaties (grijze staar)

Myopie bij kinderen (bijziendheid)

Retinopathie (aandoening van het netvlies)

Aandoeningen van mond en keel

Acute en chronische keelontstekingen

Tandpijn, pijn na het trekken van tanden

Tandvleesontstekingen

Gastro-intestinale verstoringen (maag-darm stelsel)

Acute bacteriële dysenterie (bloeddiarree)

Acute en chronische gastritis (maagontsteking)

Acute en chronische ontsteking van de dikke darm

Acute zweren in twaalfvingerige darm, zonder complicaties

Chronische zweren in twaalfvingerige darm, pijn verlichting

Constipatie

Diarree

Hik

Spasmen van slokdarm en maagmond

Paralytische ileus (uitval van de peristaltiek)

Zuuroprispingen

Neurologische aandoeningen

Cervicaal syndroom (nekpijn en pijn in de armen met tintelingen)

Facialis paralyse (verlamming van de gelaatsspieren)

Gevolgen van CVA

Gevolgen van poliomyelitis, acuut stadia, i.e. binnen 3 tot 6 maand (Kinderverlamming)

Hoofdpijn en migraine

Intercostaal neuralgie (zenuwpijn tussen de ribben)

Neurogene functiestoornissen van de blaas

Onwillekeurige nachtelijke urinelozing (bedplassen)

Perifere neuropathieën

Trigeminus neuralgie

Ziekte van Ménière

Aandoeningen van het bewegingsapparaat

Frozen shoulder

Lage rugpijn, Ischialgie

Orthopedische en reumatische klachten

Tenniselleboog, golfelleboog

Whiplash

Algemene zwakte

Alle pijnklachten

Allergieën, o.a. hooikoorts, huidproblemen

Chronisch vermoeidheidssyndroom

Duizeligheid, Gynaecologische klachten

Hoge bloeddruk - lage bloeddruk

Infectieziekten bv.: zona, windpokken

Onvruchtbaarheid

Psychische problemen, stress

Slaapstoornissen

Verhogen van de immuniteit (weerstand)

Zwaarlijvigheid